Tags: phụ nữ mang thai đi máy bay

Quy định phụ nữ mang thai đi máy bay Korean Air

Quy định phụ nữ mang thai đi máy bay Korean Air

Mỗi hãng hàng không sẽ có những quy định khác nhau về việc vận chuyển hành khách là phụ nữ mang thai, với hãng Korean Air là như thế nào?

Điện thoại: (023) 63636422