Tags: mang thú cưng lên máy bay

Quy định về việc mang thú cưng lên máy bay Korean Air

Quy định về việc mang thú cưng lên máy bay Korean Air

Những vật nuôi nào được phép mang lên máy bay hãng Korean Air? Và giới hạn cân nặng ra sao? đối với những vật nuôi đáng yêu.

Điện thoại: (023) 63636422